džbánkarstvo

Text hesla

džbánkarstvo — tradičné ľudové remeslo rozšírené na západnom Slovensku, výroba fajansového riadu, ktoré na tomto území začiatkom 2. polovice 17. stor. zaviedli habáni usadení na západ po Brodské a na východ po Trenčín. Významnými strediskami džbánkarstva boli Sobotište, Košolná, Dechtice, Dobrá Voda, Chtelnica, Boleráz, Veľké Leváre, Stupava a Modra. Džbánkarstvo prekvitalo najmä v 18. – 19. stor. Spočiatku úzko nadväzovalo na dedičstvo habánskych majstrov; od konca 18. stor. sa v ňom uplatňoval výrazný vplyv holíčskej fajansovej manufaktúry, ktorý vo variovanej podobe pretrval až do 20. stor.

Typickými džbánkarskými výrobkami boli rôzne typy džbánov, čutory, misy, taniere a sväteničky, špecifickú skupinu tvorí drobná figurálna plastika, v ktorej vynikli najmä Ferdiš Kostka, Heřman Landsfeld, Ignác Bizmayer a i. Tradíciu džbánkarskej výroby dodnes udržiava Slovenská ľudová majolika v Modre.

Zverejnené v júli 2005.

Džbánkarstvo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-11]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dzbankarstvo