dýzové prúdenie

Text hesla

dýzové prúdenie, angl. jet stream — silné kvázihorizontálne prúdenie vzduchu v tvare sploštenej trubice vo vrchnej troposfére v hladinách blízkych tropopauze. Niekedy sa vyskytuje i vnútri stratosféry. Dýzové prúdenie je časté v subtropických oblastiach (25 – 45°). V polárnych, miernych a subtropických oblastiach má prevažne západný, na rovníku v prevažnej miere východný smer. V dýzovom prúdení je skoncentrovaná maximálna kinetická energia atmosféry. Podľa definície Svetovej meteorologickej organizácie je dýzové prúdenie vymedzené izotachou 30 m/s a horizontálnym strihom vetra 5 – 10 m/s na 1 km. Horizontálne rozmery dýzového prúdenia pozdĺž jeho osi dosahujú tisíce km, vertikálne rozmery jednotky km; v literatúre sa uvádzajú rýchlosti aj viac ako 150 m/s. Dýzové prúdenie bolo prvýkrát dokázané nad Tichým oceánom počas 2. svetovej vojny pri letoch nad Japonskom.

Zverejnené v máji 2003.

Dýzové prúdenie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dyzove-prudenie