Dušičky

Text hesla

Dušičky — hovorový názov sviatku Pamiatka zosnulých (2. november).

Text hesla

Dušičky — hovorový názov sviatku Pamiatka zosnulých (2. november).

Zverejnené v máji 2003.

Dušičky [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dusicky