dožinkové piesne

Text hesla

dožinkové piesne — obradné výročné piesne spojené s dožinkami. Spievali ich ženci a žnice, kráčajúc v sprievode s dožinkovým vencom do gazdovho dvora alebo počas dožinkového pohostenia a nasledujúcej veselice spojenej s tancom. Hudobne a tematicky nadväzovali na žatevné piesne, v ich textoch však prevažuje radosť z ukončenej žatvy a očakávanie pohostenia (oldomáša). Niektoré prvky dožinkových piesní naznačujú i súvis so svadobnými obradnými piesňami. Zachovali sa dodnes v oblasti, kde sa udržali alebo obnovili dožinky.

Zverejnené v máji 2003.

Dožinkové piesne [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dozinkove-piesne