docendo discimus

Text hesla

docendo discimus [-dó; lat.] — učením sa učíme. Myšlienka odvodená z výroku Homines dum docent, discunt – Keď ľudia niekoho učia, učia zároveň seba (Seneca Mladší: Listy Luciliovi, 1. kniha, 7. list, 8. časť).

Zverejnené v máji 2003.

Docendo discimus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/docendo-discimus