Dobsonova jednotka

Text hesla

Dobsonova jednotka, DJ, angl. Dobson unit, DU — jednotka celkového množstva plynu prítomného v zemskej atmosfére definovaná ako množstvo plynu prítomného v zvislom stĺpci atmosféry jednotkového prierezu, ktorý po stlačení na 1 013 hPa pri teplote 10 °C vytvorí vrstvu s hrúbkou 0,001 cm (10-5 m); 1 DU = 2,7 · 1016 molekúl/cm2. Dobsonova jednotka sa používa najmä ako jednotka celkového množstva atmosférického ozónu. Napr. celkové množstvo ozónu 300 DU by vytvorilo pri uvedených podmienkach vrstvu s hrúbkou 3 mm. Nazvaná podľa britského fyzika Gordona Millera Bourna Dobsona (*1889, †1976).

Zverejnené v máji 2003.

Dobsonova jednotka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dobsonova-jednotka