de Key, Lieven

Text hesla

de Key [kej], Lieven, okolo 1560 Gent – 17. 7. 1627 Haarlem — holandský architekt flámskeho pôvodu. Z náboženských dôvodov musel opustiť Flámsko, v roku 1590 sa usadil v Haarleme, kde od roku 1593 pôsobil ako mestský staviteľ a architekt. V rokoch 1593/94 – 98 navrhol a postavil fasádu radnice v Leidene (Stadhuis; rozšírená 1604, rekonštruovaná po 1929), ktorá patrí k najvýznamnejším dielam nizozemskej manieristickej architektúry. Väčšinu svojich diel realizoval v Haarleme, k najvýznamnejším patrí mäsová tržnica Vleeshal (1602 – 04), veža Kostola sv. Anny (neskorší Nieuwe Kerk; 1613, deštruovaná 1644) či nové krídlo radnice (Stadhuis; 1620). Pracoval v štýle H. V. de Vriesa, vo svojich dielach uplatnil bohaté renesančné tvaroslovie. Jeho stavby sa vyznačujú eleganciou, harmonickými proporciami a citlivou prácou s materiálmi. Ovplyvnil architektúru v Holandsku v 1. polovici 17. stor. .

Text hesla

de Key [kej], Lieven, okolo 1560 Gent – 17. 7. 1627 Haarlem — holandský architekt flámskeho pôvodu. Z náboženských dôvodov musel opustiť Flámsko, v roku 1590 sa usadil v Haarleme, kde od roku 1593 pôsobil ako mestský staviteľ a architekt. V rokoch 1593/94 – 98 navrhol a postavil fasádu radnice v Leidene (Stadhuis; rozšírená 1604, rekonštruovaná po 1929), ktorá patrí k najvýznamnejším dielam nizozemskej manieristickej architektúry. Väčšinu svojich diel realizoval v Haarleme, k najvýznamnejším patrí mäsová tržnica Vleeshal (1602 – 04), veža Kostola sv. Anny (neskorší Nieuwe Kerk; 1613, deštruovaná 1644) či nové krídlo radnice (Stadhuis; 1620). Pracoval v štýle H. V. de Vriesa, vo svojich dielach uplatnil bohaté renesančné tvaroslovie. Jeho stavby sa vyznačujú eleganciou, harmonickými proporciami a citlivou prácou s materiálmi. Ovplyvnil architektúru v Holandsku v 1. polovici 17. stor. .

Zverejnené v marci 2017.

De Key, Lieven [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/de-key-lieven