Dalila

Text hesla

Dalila — v Starom zákone (Sdc 16,4 – 22) žena, ktorá od Samsona vylákala tajomstvo jeho nebývalej sily ukrytej vo vlasoch a za peniaze ho vyzradila Filištíncom.

Text hesla

Dalila — v Starom zákone (Sdc 16,4 – 22) žena, ktorá od Samsona vylákala tajomstvo jeho nebývalej sily ukrytej vo vlasoch a za peniaze ho vyzradila Filištíncom.

Zverejnené v máji 2003.

Dalila [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dalila