Cvengrošová, Viktória

Text hesla

Cvengrošová, Viktória, 4. 7. 1941 Radošina, okres Topoľčany – 24. 2. 2022 Bratislava — slovenská architektka, sestra Ľudmily Cvengrošovej. Spolupracovala s Virgilom Droppom, najmä pri projektovaní interiérov. Medzi ich najznámejšie práce patrí interiér Štúdia S v Bratislave (1980 – 82) a projekt prestavby a obnovy Starej tržnice v Bratislave (1993 – 99).

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 16. mája 2022.

Cvengrošová, Viktória [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/cvengrosova-viktoria