Čunovo

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa mestskej časti

Text hesla

Čunovo — mestská časť Bratislavy v okrese Bratislava V na pravom brehu Dunaja pri nádrži Vodného diela Gabčíkovo na hranici s Maďarskom a Rakúskom, 131 m n. m.; 1 751 obyvateľov (2023). Územie je budované treťohornými usadeninami (íly, štrky, piesky) a riečnymi uloženinami, má rovinný reliéf, je väčšinou odlesnené. Do katastra zasahuje CHKO Dunajské luhy.

Západnou časťou katastra prechádza diaľnica D2 a paralelne vedúce komunikácie, cesta I. triedy Holíč – Malacky – Bratislava – hraničný priechod do Maďarska (Čunovo – Rajka) a železničná trať Bratislava – Břeclav.

Obec je písomne doložená v roku 1232 ako Chun, 1318 Chunn, 1451 Swndorf, 1773 Csunn, Sandorff, 1786 Cschun, Sandorf, 1808 Csuny, Sandorf, v rokoch 1863 – 82 Csuny, v roku 1888 Csúny, v rokoch 1892 – 95 Csun, 1898 – 1907 Csún, 1913 – 47 Dunacsún, v roku 1947 Čunovo; v roku 1987 bola pričlenená k Bratislave.

Začiatkom 16. stor. zaznamenalo územie obce prílev chorvátskych kolonistov, ktorí neskôr vytvorili jej hlavné etnikum. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a chovom koní. V 19. stor. existovali v Čunove tri mlyny a rozvíjalo sa ovocinárstvo.

Archeologické nálezy: rímsko-provinciálne kostrové hroby, slovansko-avarské pohrebisko.

Stavebné pamiatky: zvyšky rímskych stavieb, klasicistický kaštieľ (koniec 18. stor.), neskorobarokový rímskokatolícky Kostol svätého Michala (1783) s neskorobarokovým oltárom, klasicistickou kazateľnicou, klasicistickým skriňovým oltárom s cenným kalichom (2. polovica 15. stor.).

Z Čunova je prístup k hornej vodnej nádrži Vodného diela Gabčíkovo. Na výpuste vody do starého koryta Dunaja bol v rokoch 1995 – 96 vybudovaný moderný areál vodných športov podľa návrhu Ondreja Cibáka a Jána Dojčáka, architektonicky ho dopracoval Slavomír Chorvát, do prevádzky bol uvedený 28. 8. 1996. Má dve súbežné dráhy, kombináciou ktorých sa dá dosiahnuť päť súťažných tratí. Prvá dráha meria 386 m, druhá 408 m, pričom obidve môžu fungovať súčasne a nezávisle od seba. Výškový rozdiel hladín je 7,5 m, prietok vody je regulovateľný (maximálny prietok 22 m3/s). Popri rekreácii slúži areál aj na rafting i ako tréningové miesto vrcholových slovenských reprezentantov vo vodnom slalome. Uskutočňujú sa v ňom pravidelné medzinárodné športové podujatia (Svetový pohár vo vodnom slalome v rokoch 1997 a 1999, finále Svetového pohára vo vodnom slalome v rokoch 2012 a 2013, Majstrovstvá sveta juniorov vo vodnom slalome v roku 2000, Majstrovstvá sveta vo vodnom slalome v rokoch 2011 a 2021).

Zverejnené v máji 2003. Aktualizované 25. marca 2018.

Čunovo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/cunovo