a conto

Text hesla

a conto [kon-; tal.], a konto, skr. a c., a/c — na účet alebo na vrub; výraz používaný v účtovníctve, v bankových a i. platobných dokladoch, ako aj vo význame čiastočnej platby vopred.

Zverejnené v auguste 1999.

A conto [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/conto