Concordia

Text hesla

Concordia [konkor-] — slovenský literárny almanach, ktorý v roku 1858 vydali a zredigovali J. K. Viktorin a J. Palárik. Jeho cieľom bolo v porevolučnom období aktivizovať tvorivých pracovníkov, oživiť spoločenský a literárny život a vyviesť ho zo stagnácie a letargie spôsobenej Bachovým absolutizmom. V oblasti spisovného jazyka išlo o zblíženie stanovísk reprezentantov tzv. staroslovenčiny (upravenej češtiny) a slovenčiny. Kratšími básňami doň prispeli J. Kráľ, J. M. Hurban, S. B. Hroboň a i., A. Sládkovič v ňom publikoval veršovanú epiku Milica, J. Kalinčiak historickú prózu Láska a pomsta a J. Palárik veselohru Inkognito, ktorá mala veľký význam z hľadiska oživenia divadelného ochotníctva v memorandovom a matičnom období.

Text hesla

Concordia [konkor-] — slovenský literárny almanach, ktorý v roku 1858 vydali a zredigovali J. K. Viktorin a J. Palárik. Jeho cieľom bolo v porevolučnom období aktivizovať tvorivých pracovníkov, oživiť spoločenský a literárny život a vyviesť ho zo stagnácie a letargie spôsobenej Bachovým absolutizmom. V oblasti spisovného jazyka išlo o zblíženie stanovísk reprezentantov tzv. staroslovenčiny (upravenej češtiny) a slovenčiny. Kratšími básňami doň prispeli J. Kráľ, J. M. Hurban, S. B. Hroboň a i., A. Sládkovič v ňom publikoval veršovanú epiku Milica, J. Kalinčiak historickú prózu Láska a pomsta a J. Palárik veselohru Inkognito, ktorá mala veľký význam z hľadiska oživenia divadelného ochotníctva v memorandovom a matičnom období.

Zverejnené v júli 2001.

Concordia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/concordia