a com.

Text hesla

a com., a comp., angl. and company — a spol.; skratka v názve firmy označujúca podnikanie majiteľa s kapitálovou účasťou spoločníkov.

Zverejnené v auguste 1999.

A com. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/com