činný rod

Text hesla

činný rod, aktívum — jeden zo slovesných rodov vyjadrujúci činnosť; opak: trpný rod.

Text hesla

činný rod, aktívum — jeden zo slovesných rodov vyjadrujúci činnosť; opak: trpný rod.

Zverejnené v máji 2003.

Činný rod [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/cinny-rod