Chynorany

Text hesla

Chynorany — obec v okrese Partizánske v Trenčianskom kraji v Nitrianskej pahorkatine na nive Nitry a Bebravy, 178 m n. m.; 2 716 obyvateľov (2018).

Písomne doložená 1243 ako Hyrenouch, 1387 Herenen, 1395 Hynyeren, Henyeren, 1396 Hemerien, 1773 Chinoran, Chynorany, 1786 Chinoran, Schinoran, 1808 Chinorán, 1863 Chynorán, 1873 – 1907 Chinorán, 1913 Kinorán, 1920 Chynorany.

Vyvinula sa zo staršieho slovanského osídlenia. Patrila panstvu Nitra, potom Petrovi de Ör, od 1395 Ostrihomskému arcibiskupstvu. V 17. stor. bola poplatná Turkom. R. 1840 a 1863 ju postihli veľké požiare.

Archeologické nálezy: sídlisko z eneolitu (skupina Brodzany-Nitra), ako aj z lengyelskej a lužickej kultúry.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol nanebovzatia Panny Márie (barokovo-klasicistický z 1784 – 87, na mieste staršieho, na začiatku 20. stor. rozšírený a upravený), prícestná socha Panny Márie (1792), pamätná izba básnika V. Beniaka (rodisko), súbor priemyselných stavieb (skladov) a obytných domov bývalého Nákupného ústredia poľnohospodárskych družstiev (NÚPOD) navrhnutý 1938 E. Bellušom, neskôr viackrát prestavovaný.

V katastri obce sa nachádza prírodná rezervácia Chynoriansky luh (vyhlásená 1981, rozloha 44,4 ha) zriadená na ochranu jediného zvyšku pôvodného lužného lesa na hornej Nitre.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 11. februára 2019.

Chynorany [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chynorany