churritský jazyk

Text hesla

churritský jazyk, churritčina, aj subarský jazyk, subarčina, churritsky hurwu-hi — zaniknutý jazyk starovekého etnika Churritov, rozšírený na území severnej Sýrie a Mezopotámie (dnešný sever Iraku a juhovýchod Turecka) asi od poslednej štvrtiny 3. tisícročia pred n. l. do konca 2. tisícročia pred n. l.; ďalších 500 rokov prežíval v malých spoločenstvách v odľahlých horských oblastiach Arménskej vysočiny. Je príbuzný s urartským jazykom (slovná zásoba churritského jazyka a urartčiny obsahuje asi 20 – 25 % spoločných prvkov, pomerne veľké množstvo churritsko-urartských slov je doložených aj v arménčine a gruzínčine), ale inak je to izolovaný jazyk; hypotetické príbuzenstvo s nachsko-dagestanskými jazykmi nie je vo všeobecnosti akceptované. Najstaršia písomná pamiatka pochádza z 2300 pred n. l. Veľa textov sa zachovalo aj z 13. stor. pred n. l. Churritský jazyk sa zapisoval slabičným klinopisom.

Zverejnené v apríli 2010.

Churritský jazyk [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/churritsky-jazyk