Chtelnica

Text hesla

Chtelnica — obec v okrese Piešťany v Trnavskom kraji v severozápadnej časti Trnavskej pahorkatiny na úpätí Malých Karpát, 204 m n. m.; 2 562 obyvateľov (2018).

Písomne doložená 1216 ako Wyteluche, Wytelnicze, 1258 Uitunche, 1278 Wythenche, 1332 Vicensia, 1379 Zenthwyd, 1390 Witenche, 1392 Alsowitenche, 1394 Vitencya, Kisvitencye, 1436 Vitencia, 1773 Vittencz, Chtelnitz, Chtelnicza, 1786 Wittenz, Chtelnicze, Telnitz, 1808 Vitténcz, Telnitz, Chtělnice, 1863 – 1913 Vittenc, 1920 Chtelnica.

Pôvodne bola kráľovským majetkom, 1394 ju Žigmund Luxemburský daroval Štiborovi I. zo Štiboríc, 1423 získala mestské výsady, Matej I. Korvín jej udelil jarmočné právo. Bola sídlom panstva Dobrá Voda. V 17. stor. ju vlastnili Erdődiovci, od 1855 Pálfiovci. V 16. stor. sa tam usadili habáni a chorvátski kolonisti, rozvinuli sa remeslá; v 16. – 18. stor. tam existovalo niekoľko cechov (krajčíri, tkáči, hrnčiari a i.). R. 1828 tam bola založená nemocnica, ktorá bola 1834 presťahovaná do Nitry.

Archeologické nálezy: sídlisko lengyelskej kultúry, hrob z 9. – 10. stor., opevnenie z 13. stor., nálezy z neskorého stredoveku.

Stavebné pamiatky: rokokovo-klasicistický rímskokatolícky Kostol Najsv. Trojice (1794 – 1801, na mieste kaplnky zo 16. stor. a menšieho barokového kostola zo 17. – začiatku 18. stor.), pôvodne gotický rímskokatolícky Kostol sv. Jána Krstiteľa (14. – 15. stor., barokovo upravený v 18. stor., veža z 19. stor.), baroková Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (1737), baroková Kaplnka Sv. kríža (začiatok 18. stor.), baroková Kaplnka sv. Rocha (koniec 17. stor.), socha sv. Floriána (1756), socha sv. Jána Nepomuckého (1758), dva klasicistické kamenné kríže (1775, 1778), mariánsky stĺp (1711), súsošie kalvárie pri Kostole Najsv. Trojice (posledná tretina 18. stor. – 1800), kaštieľ (pôvodne renesančný z konca 16. stor., prestavaný v 17. stor., upravovaný v 2. polovici 18. stor., pri kaštieli rozsiahly anglický park pôvodne so sochami a s jazierkom), baroková kúria (okolo 1777), budova rímskokatolíckej fary (začiatok 19. stor.).

V katastri obce sa nachádza vodná nádrž s rekreačnými objektmi.

Popis ilustrácie

Rímskokatolícky Kostol Najsvätejšej Trojice, 1794 – 1801

Text hesla

Chtelnica — obec v okrese Piešťany v Trnavskom kraji v severozápadnej časti Trnavskej pahorkatiny na úpätí Malých Karpát, 204 m n. m.; 2 562 obyvateľov (2018).

Písomne doložená 1216 ako Wyteluche, Wytelnicze, 1258 Uitunche, 1278 Wythenche, 1332 Vicensia, 1379 Zenthwyd, 1390 Witenche, 1392 Alsowitenche, 1394 Vitencya, Kisvitencye, 1436 Vitencia, 1773 Vittencz, Chtelnitz, Chtelnicza, 1786 Wittenz, Chtelnicze, Telnitz, 1808 Vitténcz, Telnitz, Chtělnice, 1863 – 1913 Vittenc, 1920 Chtelnica.

Pôvodne bola kráľovským majetkom, 1394 ju Žigmund Luxemburský daroval Štiborovi I. zo Štiboríc, 1423 získala mestské výsady, Matej I. Korvín jej udelil jarmočné právo. Bola sídlom panstva Dobrá Voda. V 17. stor. ju vlastnili Erdődiovci, od 1855 Pálfiovci. V 16. stor. sa tam usadili habáni a chorvátski kolonisti, rozvinuli sa remeslá; v 16. – 18. stor. tam existovalo niekoľko cechov (krajčíri, tkáči, hrnčiari a i.). R. 1828 tam bola založená nemocnica, ktorá bola 1834 presťahovaná do Nitry.

Archeologické nálezy: sídlisko lengyelskej kultúry, hrob z 9. – 10. stor., opevnenie z 13. stor., nálezy z neskorého stredoveku.

Stavebné pamiatky: rokokovo-klasicistický rímskokatolícky Kostol Najsv. Trojice (1794 – 1801, na mieste kaplnky zo 16. stor. a menšieho barokového kostola zo 17. – začiatku 18. stor.), pôvodne gotický rímskokatolícky Kostol sv. Jána Krstiteľa (14. – 15. stor., barokovo upravený v 18. stor., veža z 19. stor.), baroková Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (1737), baroková Kaplnka Sv. kríža (začiatok 18. stor.), baroková Kaplnka sv. Rocha (koniec 17. stor.), socha sv. Floriána (1756), socha sv. Jána Nepomuckého (1758), dva klasicistické kamenné kríže (1775, 1778), mariánsky stĺp (1711), súsošie kalvárie pri Kostole Najsv. Trojice (posledná tretina 18. stor. – 1800), kaštieľ (pôvodne renesančný z konca 16. stor., prestavaný v 17. stor., upravovaný v 2. polovici 18. stor., pri kaštieli rozsiahly anglický park pôvodne so sochami a s jazierkom), baroková kúria (okolo 1777), budova rímskokatolíckej fary (začiatok 19. stor.).

V katastri obce sa nachádza vodná nádrž s rekreačnými objektmi.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 11. februára 2019.

citácia

Chtelnica [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-02-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chtelnica