Chorvátsky Grob

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Chorvátsky Grob — obec v okrese Senec v Bratislavskom kraji na styku Podunajskej roviny s Trnavskou pahorkatinou 15 km východne od Bratislavy, 140 m n. m.; 7 416 obyvateľov (2023). Územie je budované uloženinami mladších treťohôr, má rovinný až pahorkatinný reliéf, je odlesnené.

V obci sa začína cesta II. triedy, ktorou je Chorvátsky Grob napojený na diaľnicu D1 a na cestu I. triedy Bratislava – Trnava – Piešťany – Trenčín – Považská Bystrica – Žilina. Cestami III. triedy spojený so Slovenským Grobom, s Bernolákovom a mestskou časťou Bratislavy – Vajnormi.

Obec je písomne doložená v roku 1544 ako Aysgruab, 1552 ako Horwat az Grwab, 1773 Horvath-Gurab, Crabat-Veiszgrob, Horv(atsky) Veisgrob, 1786 Krabatisch-Weisgrab, Horwath-Gurab, 1808 Horváth-Gurab, Kroatisch-Grub, Kroatisch-Eisgrub, Horwátský Grob, v rokoch 1863 – 1913 Horvátgurab, 1920 – 48 Horvatský Grob, v roku 1948 Chorvátsky Grob.

V roku 1553 bola vypálená Turkami. Patrila Gašparovi Serédymu (†1553) a panstvu Svätý Jur. V 30. a 40. rokoch 16. stor. tam v rámci chorvátskej kolonizácie prišli Chorváti, ktorí dodnes používajú svoj jazyk (tzv. kajkavské nárečie, zachované jedine v tejto obci). Zaoberali s poľnohospodárstvom, vinohradníctvom a umeleckými remeslami – rezbárstvom, čipkárstvom, výšivkárstvom a maliarstvom. Typické pre nich bolo maľovanie ohnísk (vápnom obielenej časti pod komínom), ktoré maliarky dekoratívne zdobili pestrofarebnými motívmi veľkých kvetov. V 1. polovici 20. stor. tam žila maliarka ohnísk Mária Čárska (*1889, †1964). V súčasnosti spolu s osadou Čierna Voda patriacou k obci predstavuje Chorvátsky Grob prudko sa rozvíjajúce sídlo najmä s obytnou funkciou v blízkosti hlavného mesta.

Archeologické nálezy: nálezy lengyelskej a badenskej kultúry, ako aj z bronzovej, halštatskej a laténskej doby.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol Krista Kráľa (pravdepodobne pôvodne neskorogotický, 1589 prestavaný, upravovaný v 18. stor., 1938 pristavaná podľa projektu Františka Floriansa nová loď klenutá hrotitou klenbou); Kaplnka Panny Márie.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 16. februára 2024.

Chorvátsky Grob [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chorvatsky-grob