Choňkovce

Text hesla

Choňkovce — obec v okrese Sobrance v Košickom kraji vo Východoslovenskej pahorkatine na jej styku s Vihorlatskými vrchmi, 218 m n. m.; 537 obyvateľov (2018).

Písomne doložená 1409 ako Hunkolch, 1418 Honykocz, 1419 Honykouch, 1427 Hankoch, 1549 Gonkocz, 1571 Honkoch, 1599 Hunkocz, Honkocz, 1773, 1786 Hunkócz, 1808 Hunkócz, Chonikowce, 1863 – 1902 Hunkóc, 1907 – 13 Alsóhunkóc, 1920 – 39 Choňkovce, 1939 – 45 Alsóhunkóc, 1945 Choňkovce.

Patrila panstvu Tibava, v 19. stor. Čuhaiovcom, Novosedlickovcom a Gulášiovcom. R. 1939 – 45 bola pripojená k Maďarsku. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a drevorubačstvom. Archeologické nálezy lengyelskej a badenskej kultúry i z bronzovej, halštatskej a laténskej doby.

Stavebné pamiatky: gréckokatolícky Chrám zvestovania Panny Márie (1. polovica 19. stor., 1896 – 98 obnovený), rímskokatolícky Kostol najsvätejšieho srdca Ježišovho (1996), pravoslávny Chrám prenesenia Pána (1993), asi 3 km východne od obce zvyšky zaniknutého menšieho hradu (nazývaný aj Tibavský hrad) pravdepodobne z 2. polovice 14. stor.

Do katastrálneho územia obce zasahuje prírodná rezervácia Lysá (vyhlásená 1993, rozloha 3,9 ha) zriadená na ochranu lesných spoločenstiev strmých svahov a ohrozených druhov rastlín.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 13. januára 2019.

Choňkovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chonkovce