Choča

Text hesla

Choča — obec v okrese Zlaté Moravce v Nitrianskom kraji vo východnej časti Žitavskej pahorkatiny, 170 m n. m.; 510 obyvateľov (2018).

Písomne doložená 1209 ako Hecze, Parvus Hecze, Magnus Hecze, 1268 Heche, 1270 Hecche, 1275 Hetchen, 1293 Hecchen, 1298 Hereche, 1372 Kysheche, 1406 Hechche, 1519 Kyshecche alio nomine Bardwzfewlde, 1520 Naghheche, 1773 Hecze, Hotsa, Chocža, 1786 Hecze, Hotscha, 1808 Hecse, Hoča, Choča, 1863 – 1913 Hecse, 1920 Choča.

Pôvodne patrila domácim zemanom, 1234 jej časti hradným panstvám Tekov a Hlohovec, od 1376 Forgáčovcom, koncom 17. stor. panstvu Zlaté Moravce. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.

Archeologické nálezy: osídlenie z neolitu (kultúra s lineárnou keramikou), eneolitu (badenská kultúra), bronzovej doby (lužická kultúra) a halštatskej doby.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 13. januára 2019.

Choča [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-10]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/choca