Chlmec

Text hesla

Chlmec — obec v okrese Humenné v Prešovskom kraji na styku Beskydského predhoria a Vihorlatských vrchov, 234 m n. m.; 580 obyvateľov (2018).

Písomne doložená 1416 a 1451 ako Helmecz, 1773 Helmeczke, Homecz, 1786 Helmeczke, 1808 Helmeczke, Helmecké, 1863 – 1913 Helmecke, 1920 – 48 Chlumec, 1948 Chlmec.

Patrila Drugetovcom, v 16. stor. Sirmaiovcom, v 18. stor. Dernátovcom, v 19. stor. Andrášiovcom. R. 1890 – 1910 vysťahovalectvo, 15. 11. 1944 bola obec vypálená, po 1945 jej opätovná výstavba. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, drevorubačstvom a povozníctvom.

Stavebné pamiatky: barokovo-klasicistický rímskokatolícky Kostol sv. Márie Magdalény (1766, obnovený 1892, nepoužíva sa), rímskokatolícky Kostol sv. Márie Magdalény (1998), prícestná kaplnka (1863).

Do katastrálneho územia obce zasahuje prírodná rezervácia Chlmecká skalka (vyhlásená 1988, rozloha 1,1 ha) zriadená na ochranu biotopu endemických rastlín ponikleca veľkokvetého a veternice lesnej.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 13. januára 2019.

Chlmec [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chlmec