Chlebnice

Text hesla

Chlebnice — obec v okrese Dolný Kubín v Žilinskom kraji v Oravskej vrchovine pri jej styku so Skorušinskými vrchmi, 594 m n. m.; 1 622 obyvateľov (2018).

Písomne doložená 1564 ako Chlewnica, 1604 Hlebnycza, 1773, 1786 Chlebnicze, 1808 Chlebnicze, Chlebnica, 1863 Chlebnic, 1873 Chlebnice.

Vznikla na valašskom práve koncom 15. a v 1. polovici 16. stor. Patrila panstvu Orava. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, obchodovaním s plátnom a tabakom, neskôr s ľanom a so železnými výrobkami, počas prvej ČSR sklárstvom, košikárstvom a debnárstvom.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol nanebovzatia Panny Márie (1753, rozšírený 1760 – 64, prestavaný po 1930), kaplnka (začiatok 19. stor.), socha sv. Jána Nepomuckého (1806), prícestný kríž (1836).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 13. januára 2019.

Chlebnice [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chlebnice