chiazma

Text hesla

chiazma [gr.] — skríženie, prekríženie; morfologický prejav výmeny genetického materiálu (→ crossing-over) na bunkovej úrovni; miesto vzájomného prekríženia nesesterských chromatíd homologických chromozómov, ktoré je pozorovateľné v diploténnom štádiu profázy I počas 1. meiotického delenia bunky (→ meióza).

Účinkom enzýmov nastáva v mieste chiazmy na nesesterských chromatídach zlom a následné spojenie chromatíd alternatívnym spôsobom, to znamená, že alely pôvodne lokalizované na paternálnom chromozóme sa zamenia za alely na homologických úsekoch maternálneho chromozómu a naopak. Štruktúrnym dôsledkom chiazmy je chromozóm s rekombinantnou genetickou informáciou.

Zverejnené v apríli 2010.

Chiazma [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-10]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chiazma