cheder

Text hesla

cheder

1. pôvodne židovská náboženská základná škola umiestnená v izbe učiteľovho domu alebo bytu (hebr. cheder = izba; odtiaľ názov), najčastejšie s troma triedami (pre žiakov od 3 do 5, od 6 do 7 a od 8 do 13 rokov). V chederoch sa deti učili čítať v hebrejčine, základy judaizmu, Tóru (s Rašiho komentármi) a Talmud (židovské zákony a zvyky), svetské predmety sa nevyučovali. Učiteľ (rebe, melamed) bol platený rodičmi a niekedy mal aj asistenta (belfer). Z chederov žiaci postupovali do ješivy;

2. v súčasnosti trieda pri synagóge alebo pri komunite zabezpečujúca základnú náboženskú výchovu, ako aj židovská škôlka alebo základné triedy ultraortodoxného školského systému v dnešnom štáte Izrael.

Zverejnené v apríli 2010.

Cheder [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/cheder