Chanava

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Chanava, maď. Hanva — obec v okrese Rimavská Sobota v Banskobystrickom kraji vo východnej časti Rimavskej kotliny v doline rieky Slaná, 168 m n. m.; 711 obyvateľov (2023), 8,6 % slovenskej, 87,5 % maďarskej národnosti (2021). Územie je budované treťohornými slieňmi, ílovcami a pieskovcami pokrytými riečnymi uloženinami a sprašovými hlinami, má rovinný až pahorkatinný reliéf, je odlesnené a poľnohospodársky využívané.

Chanava je cestou III. triedy spojená s obcami Lenartovce a Rumince.

Obec je písomne doložená v roku 1266 ako Honua, 1295 Hanua, 1773 Hamva, 1786 Hamwa, v rokoch 1808, 1863 – 82 Hamva, 1888 – 1913 Hanva, v roku 1920 Hanava, v rokoch 1927 – 38 Chanava, Hanva, 1938 – 45 Hanva, 1945 – 48 Chanava, Hanva, v roku 1948 Chanava.

Vyvinula sa zo staršieho osídlenia pri kláštore, ktorý zanikol v 16. stor. Patrila rodu Hanvayovcov, neskôr Darvašovcom a i. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. V rokoch 1938 – 44 bola pripojená k Maďarsku.

Archeologické nálezisko: sídlisko z 8. a 9. stor.

Stavebné pamiatky: kúria (koniec 18. stor., úplne prestavaná v 20. stor., dnes kultúrny dom), klasicistický kostol reformovanej cirkvi (1823 – 30), klasicistická kúria (2. polovica 19. stor.) s hospodárskymi budovami (2. polovica 19. stor. a 20. roky 20. stor.).

V obci pôsobil básnik Mihály Tompa (je tam pochovaný).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 19. januára 2024.

Chanava [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-29 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chanava