Ceterum (autem) censeo Carthaginem esse delendam

Text hesla

Ceterum (autem) censeo Carthaginem esse delendam [cé- cénzeó kartá- dé-; lat.] — Napokon si však myslím, že Kartágo treba zničiť. Týmito slovami končil každú svoju reč v senáte rímsky politik Marcus Porcius Cato Starší (→ Cato St.), aby prinútil vedenie rímskej republiky skoncovať s najväčším rímskym nepriateľom – Kartágom. Catónova požiadavka bola splnená v 3. púnskej vojne (149 – 146 pred n. l.). Používa sa ako výzva na rozhodný krok či tvrdý postup.

Zverejnené v júli 2001.

Ceterum (autem) censeo Carthaginem esse delendam [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ceterum-autem-censeo-carthaginem-esse-delendam