Catarrhini

Text hesla

Catarrhini [ka-; gr.], úzkonosovce — skupina antropoidných primátov zahŕňajúca žijúce i vyhynuté druhy Starého sveta. Medzi hlavné znaky patrí úzky nos s tenkou nosovou priehradkou a s nosovými otvormi smerujúcimi vpred alebo nadol, výrazné nadočnicové oblúky, kostený vonkajší zvukovod, dva črenové zuby, dobre vyvinutý protistojný palec na prednej končatine, prsty zakončené nechtami namiesto pazúrov a nechytavý chvost s variabilnou dĺžkou (prípadne úplne chýba). K zástupcom patria väčšinou všežravé druhy aktívne počas dňa, v mnohých prípadoch so zreteľným pohlavným dimorfizmom, žijúce v skupinách s rôznou úrovňou organizácie. Samice vychovávajú malý počet mláďat, so samcami zväčša nevytvárajú trvalé zväzky. Catarrhini sa delia na nadčeľade Propliopithecoidea (propliopitekoidovce), Oligopithecoidea (oligopitekoidovce), Pliopithecoidea (pliopitekoidovce), Cercopithecoidea (mačiakoidovce) a Hominoidea (hominoidovce).

Text hesla

Catarrhini [ka-; gr.], úzkonosovce — skupina antropoidných primátov zahŕňajúca žijúce i vyhynuté druhy Starého sveta. Medzi hlavné znaky patrí úzky nos s tenkou nosovou priehradkou a s nosovými otvormi smerujúcimi vpred alebo nadol, výrazné nadočnicové oblúky, kostený vonkajší zvukovod, dva črenové zuby, dobre vyvinutý protistojný palec na prednej končatine, prsty zakončené nechtami namiesto pazúrov a nechytavý chvost s variabilnou dĺžkou (prípadne úplne chýba). K zástupcom patria väčšinou všežravé druhy aktívne počas dňa, v mnohých prípadoch so zreteľným pohlavným dimorfizmom, žijúce v skupinách s rôznou úrovňou organizácie. Samice vychovávajú malý počet mláďat, so samcami zväčša nevytvárajú trvalé zväzky. Catarrhini sa delia na nadčeľade Propliopithecoidea (propliopitekoidovce), Oligopithecoidea (oligopitekoidovce), Pliopithecoidea (pliopitekoidovce), Cercopithecoidea (mačiakoidovce) a Hominoidea (hominoidovce).

Zverejnené v júli 2001.

Catarrhini [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/catarrhini