Carthago delenda est

Text hesla

Carthago delenda est [kartágó dé-; lat.] — Kartágo treba zničiť; často používaná časť výroku Ceterum (autem) censeo Carthaginem esse delendam, ktorého autorom bol M. Porcius Cato Starší (Cato St., → Cato).

Zverejnené v júli 2001.

Carthago delenda est [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/carthago-delenda-est