Bylica, Martin

Text hesla

Bylica, Martin, aj M. Bylica z Olkusza, okolo 1434 Olkusz – po 1515 Krakov — poľský astronóm, matematik a kňaz. R. 1452 – 56 študoval teológiu a prírodné vedy na univerzite v Krakove, kde 1456 – 57 aj pôsobil, 1458 – 59 prednášal astrológiu na univerzite vo Viedni, 1460 – 65 astronómiu na univerzite v Bologni. Od 1465 pôsobil v Uhorsku: asi 1465 – 69 profesor na Academii Istropolitane v Bratislave (→ Univerzita Istropolitana), 1468 – 90 dvorný astrológ Mateja I. Korvína, od 1475 profesor na univerzite v Budíne, 1479 budínsky farár, potom sa vrátil do Krakova. V Taliansku sa zoznámil s J. Müllerom (Regiomontanom), s ktorým sa spriatelil.

Zaslúžil sa o rozvoj astronómie v Uhorsku. Na základe svojich astronomických pozorovaní vypracoval tabuľky zemepisných šírok mnohých uhorských miest (na Slovensku napr. Bratislavy, Košíc, Levoče, Liptovského Hrádku, ale aj Oravského hradu). Venoval sa zhotovovaniu astronomických prístrojov (veľký mosadzný glóbus hviezdnej oblohy, kvadrant, astroláb, slnečné hodiny). Spolu s J. Müllerom (Regiomontanom) zostavil tabuľky polôh nebeských telies, ako aj šesťmiestne tabuľky hodnôt funkcie tangens a i. trigonometrické tabuľky.

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 8. septembra 2017.

Bylica, Martin [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bylica-martin