Bulletin of the Astronomical Institutes of Czechoslovakia

Text hesla

Bulletin of the Astronomical Institutes of Czechoslovakia [bulytyn ov zí estronomikl instytjúts ov čekouslouvekia] — odborný astronomický časopis československých astronomických ústavov slúžiaci na publikovanie pôvodných vedeckých prác z astronómie a astrofyziky. Založený 1946 a vydávaný Astronomickým ústavom Československej akadémie vied (ČSAV). Spočiatku vychádzal nepravidelne, neskôr 6-krát ročne. Jeho dlhoročnými editormi boli pracovníci Astronomického ústavu ČSAV B. Šternberk a Pavel Andrle (*1936, †1991). Celkove vyšlo 42 ročníkov. R. 1992 sa zlúčil s najvýznamnejším európskym astronomickým časopisom Astronomy and Astrophysics.

Zverejnené v júli 2001.

Bulletin of the Astronomical Institutes of Czechoslovakia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-11-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bulletin-astronomical-institutes-czechoslovakia