brzdový okruh

Text hesla

brzdový okruh — cesta vytvorená potrubiami a tlakovými hadicami, ktoré vedú pracovné médium (brzdovú kvapalinu alebo stlačený vzduch, prípadne podtlak) od ovládacieho prvku (hlavný brzdový valec, hlavný brzdič, brzdič prívesu) k pracovnému valcu príslušnej brzdy. Z bezpečnostných príčin má brzdová sústava kolesových dopravných prostriedkov dva alebo viac paralelných, nezávisle pracujúcich okruhov, aby aj v prípade porušenia niektorej časti okruhu bolo možné vozidlo núdzovo zabrzdiť.

Zverejnené v júli 2001.

Brzdový okruh [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/brzdovy-okruh