bríza

Text hesla

bríza [fr.] — vietor vznikajúci najmä na pobreží morí a veľkých jazier v dôsledku rozdielnej tepelnej kapacity vody a pôdy. Cez deň sa vplyvom slnečného žiarenia pôda zohrieva rýchlejšie ako voda, prehriaty vzduch stúpa nahor a na jeho miesto prúdi chladnejší vzduch z vodnej plochy (denná bríza). V noci sa vodná plocha ochladzuje pomalšie ako pôda, preto teplejší vzduch nad vodnou plochou stúpa nahor a na jeho miesto prúdi chladnejší vzduch z pevniny (nočná bríza). Denná bríza je silnejšia ako nočná. Rýchlosť brízy závisí od rozsahu vodnej i pôdnej plochy a pohybuje sa v rozmedzí 1 – 10 m/s. Bríza je súčasťou uzavretej termickej brízovej cirkulácie, ktorá má vertikálny rozmer až 4 km a siaha až niekoľko km do vnútrozemia, v trópoch viac ako 100 km.

Zverejnené v júli 2001.

Bríza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/briza