brázda nízkeho tlaku

Text hesla

brázda nízkeho tlaku — tlakový útvar, ktorý má tvar pretiahnutého pása nižšieho tlaku a spravidla sa v ňom nachádza atmosférický front. Na synoptickej mape je brázda nízkeho tlaku charakterizovaná neuzavretými izobarami, resp. izohypsami. Na mape sa nachádza medzi dvoma oblasťami vyššieho tlaku vzduchu alebo vybieha ako zreteľný útvar z okraja tlakovej níže. Plytká brázda nízkeho tlaku sa zobrazuje málo cyklonálne zakrivenými izobarami, resp. izohypsami, výrazná (hlboká) brázda nízkeho tlaku izobarami, resp. izohypsami, v tvare písmena V. V brázde možno vyznačiť jej os, na ktorej je cyklonálne zakrivenie izočiar maximálne.

Text hesla

brázda nízkeho tlaku — tlakový útvar, ktorý má tvar pretiahnutého pása nižšieho tlaku a spravidla sa v ňom nachádza atmosférický front. Na synoptickej mape je brázda nízkeho tlaku charakterizovaná neuzavretými izobarami, resp. izohypsami. Na mape sa nachádza medzi dvoma oblasťami vyššieho tlaku vzduchu alebo vybieha ako zreteľný útvar z okraja tlakovej níže. Plytká brázda nízkeho tlaku sa zobrazuje málo cyklonálne zakrivenými izobarami, resp. izohypsami, výrazná (hlboká) brázda nízkeho tlaku izobarami, resp. izohypsami, v tvare písmena V. V brázde možno vyznačiť jej os, na ktorej je cyklonálne zakrivenie izočiar maximálne.

Zverejnené v júli 2001.

citácia

Brázda nízkeho tlaku [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-02-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/brazda-nizkeho-tlaku