Bratislava

Text hesla

Bratislavaasteroid č. 4 018. Objavený 1980 A. Mrkosom v observatóriu na vrchu Kleť v ČR a nazvaný podľa hlavného mesta SR. Patrí do hlavného pása, veľkú polos dráhy má 2,58 AU a sklon dráhy k rovine ekliptiky 3,4°.

Text hesla

Bratislavaasteroid č. 4 018. Objavený 1980 A. Mrkosom v observatóriu na vrchu Kleť v ČR a nazvaný podľa hlavného mesta SR. Patrí do hlavného pása, veľkú polos dráhy má 2,58 AU a sklon dráhy k rovine ekliptiky 3,4°.

Zverejnené v júli 2001.

citácia

Bratislava [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-03-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bratislava