bolometrická korekcia

Text hesla

bolometrická korekcia — hodnota, o ktorú sa líši vizuálna jasnosť (jasnosť vo viditeľnej oblasti spektra) hviezdy od jej bolometrickej jasnosti (jasnosti v celom spektre elektromagnetického žiarenia).

Bolometrická korekcia je veľká pri veľmi horúcich hviezdach, ktorých jasnosť je maximálna v ultrafialovej oblasti spektra, a pri veľmi chladných hviezdach, ktorých jasnosť je maximálna v infračervenej oblasti spektra.

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 22. októbra 2017.

Bolometrická korekcia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bolometricka-korekcia