Bodo d’Ar

Text hesla

Bodo d’Ar [dár] — archeologické, paleontologické a paleoantropologické nálezisko na strednom toku rieky Awash v Etiópii. V roku 1976 tam bola nájdená robustná mozgovňa s hornou časťou tváre Homo erectus, ktorej vek sa odhaduje asi na 300- až 500-tisíc rokov. Na povrchu kostí sú stopy po kamennom noži dokazujúce násilné odstránenie mäkkých častí. V roku 1981 bola nájdená časť temennej kosti ďalšieho jedinca.

Zverejnené v júli 2001.

Bodo d’Ar [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bodo-dar