bodkočiarka

Text hesla

bodkočiarka — interpunkčné znamienko. Používa sa v rozsiahlejších textoch alebo v dlhých vetách (napr. v legislatívnych textoch, v definíciách) na členenie ich častí, na vyznačovanie obsahovo veľmi rozdielnych častí textu, ako aj na miestach, kde by sa mohla písať bodka alebo čiarka.

Text hesla

bodkočiarka — interpunkčné znamienko. Používa sa v rozsiahlejších textoch alebo v dlhých vetách (napr. v legislatívnych textoch, v definíciách) na členenie ich častí, na vyznačovanie obsahovo veľmi rozdielnych častí textu, ako aj na miestach, kde by sa mohla písať bodka alebo čiarka.

Zverejnené v júli 2001.

citácia

Bodkočiarka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bodkociarka