Bochníček, Záviš

Text hesla

Bochníček, Záviš, 20. 4. 1920 Praha – 23. 2. 2002 Bratislava — český astronóm pôsobiaci na Slovensku. Od detstva sa zaujímal o astronómiu, ako 16-ročný objavil voľným okom novu CP Lacertae. Študoval astronómiu na Karlovej univerzite, počas 2. svet. vojny bol na nútených prácach v Nemecku. Od 1952 pôsobil na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, 1956 – 58 riaditeľ Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici, 1960 – 85 opäť na Prírodovedeckej fakulte UK.

Zaoberal sa najmä fotografickým sledovaním umelých družíc Zeme a kozmických sond a výpočtom ich dráh. R. 1946 objavil ďalšiu novu. Autor mnohých populárno-vedeckých prác z astronómie a kozmonautiky. Je podľa neho nazvaný asteroid č. 15053 (Bochnicek).

Text hesla

Bochníček, Záviš, 20. 4. 1920 Praha – 23. 2. 2002 Bratislava — český astronóm pôsobiaci na Slovensku. Od detstva sa zaujímal o astronómiu, ako 16-ročný objavil voľným okom novu CP Lacertae. Študoval astronómiu na Karlovej univerzite, počas 2. svet. vojny bol na nútených prácach v Nemecku. Od 1952 pôsobil na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, 1956 – 58 riaditeľ Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici, 1960 – 85 opäť na Prírodovedeckej fakulte UK.

Zaoberal sa najmä fotografickým sledovaním umelých družíc Zeme a kozmických sond a výpočtom ich dráh. R. 1946 objavil ďalšiu novu. Autor mnohých populárno-vedeckých prác z astronómie a kozmonautiky. Je podľa neho nazvaný asteroid č. 15053 (Bochnicek).

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 27. januára 2018.

Bochníček, Záviš [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bochnicek-zavis