Blažkov efekt

Text hesla

Blažkov efekt — periodické zmeny amplitúd a tvarov svetelných kriviek krátkoperiodických pulzujúcich premenných hviezd typu RR Lyrae. Jav objavil 1907 ruský astronóm Sergej Nikolajevič Blažko (*1870, †1956) pri premenných hviezdach XZ Cyg a RW Dra. Hviezda XZ Cyg pulzuje s periódou 0,466 dňa, ale vykazuje aj moduláciu s cyklom 57 dní. Blažkov efekt doteraz nie je spoľahlivo vysvetlený.

Text hesla

Blažkov efekt — periodické zmeny amplitúd a tvarov svetelných kriviek krátkoperiodických pulzujúcich premenných hviezd typu RR Lyrae. Jav objavil 1907 ruský astronóm Sergej Nikolajevič Blažko (*1870, †1956) pri premenných hviezdach XZ Cyg a RW Dra. Hviezda XZ Cyg pulzuje s periódou 0,466 dňa, ale vykazuje aj moduláciu s cyklom 57 dní. Blažkov efekt doteraz nie je spoľahlivo vysvetlený.

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 22. októbra 2017.

Blažkov efekt [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/blazkov-efekt