Bjerknes, Vilhelm Friman Koren

Text hesla

Bjerknes, Vilhelm Friman Koren, 14. 3. 1862 Oslo – 9. 4. 1951 tamže — nórsky fyzik a meteorológ, zakladateľ modernej meteorológie. Pôsobil na univerzite v Štokholme (1893 – 1907; od 1895 ako profesor), Lipsku (1913 – 17), Bergene (kde založil dodnes významnú nórsku meteorologickú školu) a Oslo (1907 – 12, 1926 – 32). Zakladateľ hydrodynamiky, čím prispel k rozvoju dynamickej a synoptickej meteorológie, pre ktorú 1904 navrhol použitie matematicko-fyzikálnych metód. R. 1910 – 12 začal používať jednotky bar, milibar a dynamický meter. Podieľal sa na vytvorení modelov tlakovej níže miernych zemepisných šírok, na zavedení pojmu atmosférický front a na vypracovaní teórie vzniku tlakových níží na polárnych frontoch. Sú podľa neho nazvané krátery na Mesiaci a na Marse (Bjerknes).

Zverejnené v júli 2001.

Bjerknes, Vilhelm Friman Koren [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bjerknes-vilhelm-friman-koren