biometeorologická predpoveď

Text hesla

biometeorologická predpoveď, medicínsko-meteorologická predpoveď — predpoveď počasia z hľadiska jeho meteorotropných (fyziologických i patologických) účinkov na ľudský organizmus, t. j. vplyvu počasia na vznik a priebeh meteorotropných chorôb (→ meteorotropizmus), ktoré súvisia aj s komplexom meteorologických prvkov (teplota, vlhkosť, tlak vzduchu) a činiteľov (nadbytok alebo nedostatok ultrafialového žiarenia, elektrické vlastnosti ovzdušia a i.). Predpokladaný účinok počasia na meteorosenzitívnych ľudí sa vyjadruje záťažovým stupňom (→ meteorosenzibilita).

Text hesla

biometeorologická predpoveď, medicínsko-meteorologická predpoveď — predpoveď počasia z hľadiska jeho meteorotropných (fyziologických i patologických) účinkov na ľudský organizmus, t. j. vplyvu počasia na vznik a priebeh meteorotropných chorôb (→ meteorotropizmus), ktoré súvisia aj s komplexom meteorologických prvkov (teplota, vlhkosť, tlak vzduchu) a činiteľov (nadbytok alebo nedostatok ultrafialového žiarenia, elektrické vlastnosti ovzdušia a i.). Predpokladaný účinok počasia na meteorosenzitívnych ľudí sa vyjadruje záťažovým stupňom (→ meteorosenzibilita).

Zverejnené v júli 2001.

citácia

Biometeorologická predpoveď [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-05-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/biometeorologicka-predpoved