biometeorológia

Text hesla

biometeorológia [gr.] — odbor meteorológie skúmajúci priame a nepriame vplyvy atmosférického prostredia na živé organizmy. V užšom chápaní štúdium vzájomných väzieb medzi živými organizmami (od úrovne buniek) a meteorologickými prvkami (teplota, tlak, vlhkosť, prúdenie vzduchu). Na Slovensku sa často považuje za súčasť bioklimatológie.

Text hesla

biometeorológia [gr.] — odbor meteorológie skúmajúci priame a nepriame vplyvy atmosférického prostredia na živé organizmy. V užšom chápaní štúdium vzájomných väzieb medzi živými organizmami (od úrovne buniek) a meteorologickými prvkami (teplota, tlak, vlhkosť, prúdenie vzduchu). Na Slovensku sa často považuje za súčasť bioklimatológie.

Zverejnené v júli 2001.

citácia

Biometeorológia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-05-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/biometeorologia