biologická družica

Text hesla

biologická družica — špeciálna umelá družica Zeme určená na biologické a lekárske experimenty v kozmickom priestore s pokusnými zvieratami, rastlinami, baktériami ap. Údaje sa zvyčajne prenášajú na Zem automaticky. Americké biologické družice Biosat (Biosatellite, Bios) sa používali 1966 – 69 na štúdium účinkov beztiaže na živé organizmy. V bývalom Sovietskom zväze sa biologický program uskutočňoval od 1960 na družiciach nazývaných biosputnik, ktoré patrili oficiálne do série družíc Kozmos, 1973 sa začal program Bion/Biocosmos, ktorý pretrváva do súčasnosti.

Text hesla

biologická družica — špeciálna umelá družica Zeme určená na biologické a lekárske experimenty v kozmickom priestore s pokusnými zvieratami, rastlinami, baktériami ap. Údaje sa zvyčajne prenášajú na Zem automaticky. Americké biologické družice Biosat (Biosatellite, Bios) sa používali 1966 – 69 na štúdium účinkov beztiaže na živé organizmy. V bývalom Sovietskom zväze sa biologický program uskutočňoval od 1960 na družiciach nazývaných biosputnik, ktoré patrili oficiálne do série družíc Kozmos, 1973 sa začal program Bion/Biocosmos, ktorý pretrváva do súčasnosti.

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 1. októbra 2017.

citácia

Biologická družica [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/biologicka-druzica