biogénne amíny

Text hesla

biogénne amíny — nízkomolekulové amíny (monoamíny až polyamíny) vznikajúce metabolickými premenami z príslušných aminokyselín. Biologicky aktívne látky s pomerne dobre preštudovaným fyziologickým a farmakologickým účinkom. Vytvárajú sa, odbúravajú a za určitých podmienok aj hromadia pri látkovej premene u človeka, pri zvieratách, rastlinách a mikroorganizmoch. Môžu byť súčasťou koenzýmov a fosfolipidov, ako aj prekurzormi alkaloidov a hormónov. Ovplyvňujú reguláciu telesnej teploty, príjem potravy, zmeny krvného tlaku, alergické reakcie, psychické funkcie a i.

Vyskytujú sa prakticky vo všetkých potravinách. Vo vyšších koncentráciách sa nachádzajú vo fermentovaných potravinách (napr. syry, kyslá kapusta, pivo, víno), kde sa vytvárajú mikrobiálnou dekarboxyláciou príslušných aminokyselín. Keďže majú fyziologické účinky, postupne sa určujú ich maximálne prípustné hodnoty v potravinách.

Zverejnené v júli 2001.

Biogénne amíny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/biogenne-aminy