binárny pulzar

Text hesla

binárny pulzar — pulzar, ktorý je zložkou dvojhviezdy. Prvý binárny pulzar PSR 1913+16 objavili R. A. Hulse a J. H. Taylor 1974 (Nobelova cena za fyziku 1993). Periodické zmeny v perióde pulzácií vysvetlili Dopplerovým efektom v dôsledku orbitálneho pohybu pulzara na eliptickej dráhe okolo kompaktnej zložky s periódou 7 h 45 min. Obidve neutrónové hviezdy binárneho pulzara majú hmotnosť 1,4 hmotnosti Slnka. Pokles orbitálnej periódy (10-7sekundy počas jedného obehu) v dôsledku emisie gravitačných vĺn je v zhode s predpoveďou všeobecnej teórie relativity. Ide o prvý observačný dôkaz existencie gravitačných vĺn.

Text hesla

binárny pulzar — pulzar, ktorý je zložkou dvojhviezdy. Prvý binárny pulzar PSR 1913+16 objavili R. A. Hulse a J. H. Taylor 1974 (Nobelova cena za fyziku 1993). Periodické zmeny v perióde pulzácií vysvetlili Dopplerovým efektom v dôsledku orbitálneho pohybu pulzara na eliptickej dráhe okolo kompaktnej zložky s periódou 7 h 45 min. Obidve neutrónové hviezdy binárneho pulzara majú hmotnosť 1,4 hmotnosti Slnka. Pokles orbitálnej periódy (10-7sekundy počas jedného obehu) v dôsledku emisie gravitačných vĺn je v zhode s predpoveďou všeobecnej teórie relativity. Ide o prvý observačný dôkaz existencie gravitačných vĺn.

Zverejnené v júli 2001.

citácia

Binárny pulzar [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-16]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/binarny-pulzar