big crunch

Text hesla

big crunch [kranč; angl.] — posledné štádium všeobecného zmršťovania oscilujúceho vesmíru (→ modely vesmíru). Big crunch by mohol nastať, ak by skutočná hustota hmoty vo vesmíre bola väčšia ako kritická hustota. Proces zmršťovania sa môže znázorniť ako obrátený big bang sprevádzaný rastom teploty, deštrukciou galaxií, hviezd a atómov, nie však poklesom celkovej entropie vesmíru. Preto vesmír, ktorý by vznikol novým big bangom (big bounce) po prechode singularitou (bodovým stavom s nulovým objemom a nekonečne veľkou hustotou), nemôže mať žiadnu súvislosť s predchádzajúcim vesmírom.

Zverejnené v júli 2001.

Big crunch [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/big-crunch