bifórium

Popis ilustrácie

Bifórium galérie v katedrále Notre-Dame v Laone, 2. pol. 12. stor.

Text hesla

bifórium [lat.], aj bifora — forma okna deleného stredným stĺpikom na dve oblúkové polia, čím vzniká združené okno. Obľúbené najmä v románskom umení a v gotike.

Zverejnené v júli 2001.

Bifórium [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/biforium