bezpečnostná brzda

Text hesla

bezpečnostná brzda samočinná brzda v strojových zariadeniach, najmä v obrábacích strojoch, v lisoch, nožniciach a vo zdvíhacích strojoch (žeriav, výťah), slúžiaca na zníženie rizika poranenia pohybujúcimi sa časťami stroja, spadnutím visiaceho bremena a pod. Jej účelom je zabezpečiť, aby sa zariadenie v prípade nebezpečenstva alebo prerušenia prívodu energie čo najrýchlejšie zastavilo (zastavovacia brzda) alebo aby sa zabránilo samovoľnému poklesu zdvihnutého bremena pri zdvíhacích strojoch (zádržná brzda). Brzdenie môže byť vyvolané napr. priblížením sa ku koncu dráhy, prekročením dovolenej rýchlosti, prerušením dodávky energie, prerušením ovládacích elektrických obvodov, zistením osoby alebo predmetu (napr. mechanicky, fotobunkou, termodetektorom) v chránenom priestore, príp. zistením inej poruchy. Ako bezpečnostná brzda sa často používa brzdový elektromotor.

Zverejnené 21. októbra 2023.

Bezpečnostná brzda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bezpecnostna-brzda