Besselov rok

Text hesla

Besselov rok, astronomický rok, annus fictus — astronomický rok začínajúci sa naraz na celej Zemi. Začína sa v okamihu, keď ekliptikálna dĺžka druhého stredného Slnka dosiahne presne 280°. Tento okamih nastáva 1. januára, nie však o 0 h svetového času. Príslušný časový rozdiel sa nazýva dies reductus. Nazvaný podľa F. W. Bessela.

Zverejnené v júli 2001.

Besselov rok [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/besselov-rok