benzodiazepíny

Text hesla

benzodiazepíny — látky využívané pri liečbe strachu, psychického napätia a nespavosti. Pôsobia aj myorelaxačne a protikŕčovo. S mechanizmom účinku (zlepšenie GABA-ergných neurotransmisií) súvisí ich nepriaznivý účinok na pamäť a vedomie. Dlhodobé podávanie vedie k liekovej závislosti s hlbokými zmenami nálady, náhle vysadenie môže vyprovokovať epileptický záchvat. Prvý benzodiazepín zavedený do lekárskej praxe je chlórdiazepoxid, z ostatných sa používajú diazepam, oxazepam, alprazolam, lorazepam a i. Pri akútnej otrave benzodiazepínom sa ako antidotum používa flumazenil.

Text hesla

benzodiazepíny — látky využívané pri liečbe strachu, psychického napätia a nespavosti. Pôsobia aj myorelaxačne a protikŕčovo. S mechanizmom účinku (zlepšenie GABA-ergných neurotransmisií) súvisí ich nepriaznivý účinok na pamäť a vedomie. Dlhodobé podávanie vedie k liekovej závislosti s hlbokými zmenami nálady, náhle vysadenie môže vyprovokovať epileptický záchvat. Prvý benzodiazepín zavedený do lekárskej praxe je chlórdiazepoxid, z ostatných sa používajú diazepam, oxazepam, alprazolam, lorazepam a i. Pri akútnej otrave benzodiazepínom sa ako antidotum používa flumazenil.

Zverejnené v júli 2001.

citácia

Benzodiazepíny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-09-20]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/benzodiazepiny